قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

لطفاً ما را از نظرات خود بی بهره نکنید .

چگونگی استفاده از قانون راز

چگونگی استفاده از راز

برگرفته از سایت Wiki How           ترجمه : نادر گنجی

عمومیت باور نکردنی فیلم راز باعث شده است که میلیونها نفر با برنامه ریزی روی افکار که خواسته های زندگی آنها را بازتاب می دهد و همچنین در آغوش گرفتن مثبت اندیشی در پیشرفت زندگی شان تلاش کنند . اما تنها فکر کردن باعث آشکارسازی کمی از خواسته هایتان می شود . هرچند گام های بسیار ساده ای وجود دارند که شما می توانید برای داشتن زندگی صادقانه خیالیتان دنبال کنید .

گام ها

گام 1 : یادگیری راز

الف فیلم را ببینید .

فیلم در سال 2006 منتشر شده است . فیلم راز یک مستند ویدئویی به سبک کمک به خود می باشد که ادعا می کند راز شادی را بیان می کند . راز کمال زندگی .

·        اساساً راز بزرگ این است که فکر کردن به هرچیز آن را به واقعیت تبدیل می کند .

·   فیلم مدعی است که تعداد بسیاری از متفکران طول تاریخ از جمله افلاطون ، بتهون ، ویلیام شکسپیر و آلبرت اینشتین این راز حقیقی را به کار برده اند .

·   براساس وبسایت فیلم « کشف راز توسط راندا برن با یک نگاه اجمالی به زندگی واقعی در یک کتاب با قدمت صدساله شروع شده است . او قرن ها به عقب رفت ، رازی را ردیابی و کشف کرد که در بطن نیرمندترین فلسفه ها ، آموزه ها و ادیان در دنیا قرار دارد . » این تئوری فرضیه فیلم را در معمای تاریخی می پیچد که با با لوح زمردی سبزی که فرضاً شامل اطلاعاتی از راز بوده است شروع شده و بعداً به عنوان رازی در اختیار فرقه رزِکروشن بوده که گفته می شود محافظین راز بوده اند .          

ب - کتاب راز را بخوانید .

کتاب راز به وسیله راندا برن نوشته شده و به عنوان ضمیمه فیلم می باشد .

کتاب قانون جاذبه را توضیح می دهد و این که چگونه تجسم چیزی یا عملی به گونه ای که قبلاً در زندگی شما وجود داشته باشد می تواند کائنات را آماده عطای آن به شما کند .

براساس وب سایت کتاب « هرچیزی ممکن است ، چیزی غیرممکن نیست » . محدودیتی وجود ندارد . وقتی از راز استفاده کنید ، هرآنچه شما می توانید خیال کنید می تواند مال شما باشد .  

ج ایده های در پس راز را درک کنید .

راز مدعی است کل انرژی ها به هم وابسته اند و برهم تأثیر دارند . بنابراین اگر شما انرژی مثبت ساطع کنید ، انرژی مثبت به سمت شما برگشت داده می شود . دو کلید برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی شما وجود دارد :

·   شگرگذاری . شاکر بودن کائنات را مجاب می کند که شما اعتقاد دارید که چیزی را دریافت می کنید که خواسته شماست . این عمل همچنین انرژی مثبت بیشتری تولید می کند و شما می توانید انرژی مثبت بیشتری دریافت کنید .

·        تجسم . تجسم خواسته هایتان اجازه می دهد که پیام واضح تر به کائنات مخابره شود .

گام 2 : درک قانون جاذبه

الف معنی واقعی قانون جاذبه را یاد بگیرید .


اساساً نظر بر این است که مردم و افکار آنها از انرژیی ساخته شده اند که از سوی کائنات دریافت و بازتاب شده است .

·   بنابراین اگر شما انرژی مثبت ساطع کنید ، انرژی مثبت دریافت می کنید . اگر انرژی منفی ساطع کنید ، انرژی منفی دریافت می کنید .

·   برای مثال ، اگر منتظر شنیدن پیشرفت در کار هستید و نگرشی مثبت دارید و در انتظار بهترین خروجی هستید ، پس شما اطلاع خواهید یافت که درحقیقت پیشرفت کرده اید . هرچند اگر مأمن یک نگرش منفی باشید خواهید شنید که پیشرفتی کسب نکرده اید .

ب -  اجازه دهید قانون جاذبه به شما در ایجاد تغییر واقعی کمک کند .

این نظر که « هرچیزی شبیه خود را جذب می کند » به این معنی نیست که فقط فکر کردن درباره چیزی باعث می شود آن چیز عیناً در زندگی شخص به وجود آید . شما باید انسانی شوید که واقعاً قادر است این چیزها را آشکار کند .

·   فیلسوف نویسنده جیمز آلن نوشت که انسان همان می شود که در مورد خود فکر می کند . هرچند این تصور تنها در صورتی دقیق است که انسان درجهت آن افکار عمل کند .

ج به یاد داشته باشید که افکار انرژی هستند .

متمرکز نمودن خود روی افکار مثبت ضرورتاً موجب به وجود آمدن انرژی مثبت (افکار) برای نوسازی خود می شود و انرژی منفی/ افکار را به سوی انرژی مثبت بیشتر سوق می دهد و به موجب آن تغییرات بسیاری در زندگی شما ایجاد می شود .

·        افکار نیرومند هستند و تأثیر باورنکردنی روی چگونگی واکنش شما به هرچیز در زندگی دارند . اما برای استفاده درست و درک قانون جاذبه بدانید که شما فقط بعد از این که شروع به انعکاس این خواسته ها در زندگیتان می کنید چیزی را که می خواهید جذب خواهید کرد . به عبارت دیگر مانند کسی رفتار کنید که چیزی  را می خواهید قبلاً داشته است .

·        اگر پول بیشتری می خواهید ، تنها به دریافت پول بیشتر فکر نکنید ، بلکه به صورتی عمل کنید که شما از آن دسته انسان هایی هستید که پولدار می باشید . این تغییر روحی ساده تغییر واقعی را در زندگی شما به وجود می آورد .   

گام 3 : شناخت کائنات

الف -  در حال زندگی کنید .

بیشتر اوقات شما صرف فکر کردن درباره گذشته و یا تصور آینده می شود ، اما کائنات تنها « حال » را می شناسد . کائنات همیشه در حال است ، بنابراین شما نیاز دارید که فعال باشید و به منظور آشکار نمودن چیزهایی که آرزو دارید در حال فکر کنید .

·   فکر کردن به خواسته هایتان به گونه ای که در آینده آن را بدست خواهید آورد ، پیامی را به درون شما و کائنات می فرستد که شما همیشه کسی باشید که آنها را « در آینده » به دست خواهید آورد . پذیرش این دریافت در آینده اجازه می دهد شما به عنوان شخصی شناخته شوید که در حال چیزی را دریافت نمی کند . اما آینده هرگز اتفاق نمی افتد ، حال است که اتفاق می افتد ، دقیقاً اکنون . تنها اکنون واقعی است . پس به گونه ای فکر کنید و عمل نمایید که در « اکنون » هستید .

ب محدودیت های زمانی را به کار نبرید .

به یاد داشته باشید که تنها « اکنون » وجود دارد . پس گفتن اینکه شما می خواهید در آینده ( دو ماه دیگر ، دو سال دیگر ، ... ) در زندگیتان به چیزی جامه عمل بپوشانید ، مانند این است که به کائنات بگویید که شما آن چیز را صادقانه نمی خواهید . زیرا « اکنون » تنها چیزی است که صادقانه وجود دارد ، هر به تأخیر انداختن خواسته برای اجراء در حقیقت دفع آن خواسته است .  

·   برای مثال این که بگویید که شما می خواهید در ماه آینده یک عشق جدید را تجربه کنید شبیه این است که به کائنات بگویید که شما اکنون یک عشق جدید را نمی خواهید .

ج خود را با افراد هم فکر احاطه کنید .

هیچ چیز نمی تواند سریعتر از گوش دادن به یک شخص گله مند یا شخصی که در سراشیبی منفی گرایی خود قرار گرفته انرژی شما را تخلیه کند . دیر یا زود دید منفی آنها روی شما اثر خواهد گذاشت و باعث می شود شما شروع به فکر کردن و عمل کردن شبیه شخصی کنید که نمی خواهید آن گونه باشید . دوباره ، لازم است روی عوض کردن انرژی منفی با انرژی مثبت تمرکز کنید . قرار گرفتن در بین افراد منفی از روی اتفاق نهی می شود .  

گام 4 : استفاده از راز 

الف – با مثبت گرایی بدرخشید .

خوشحال فکر کنید . خوشحال صحبت کنید . دیگران را تمجید کنید . محبت کنید . بخشنده و مهربان باشید . هرچیزی برای دیگران انجام دهید ، دریافت خواهید کرد . چیزی که روی آن تمرکز کنید و برای دیگران انجام دهید ، آنرا به زندگی خود می آورید . شاد باشید ! چیزهای زیادی وجود دارد که شما می توانید برای بالابردن فرکانس خود انجام دهید .

·        زمان بیشتری را صرف انجام کارهایی که دوست دارید بکنید .

·        درمورد خاطرات خوبی که با دوستان و فامیل داشته اید فکر کنید . زمانی را با کسی که دوست دارید بگذرانید !

·        چیزهایی را که همیشه می خواستید انجام دهید تجربه کنید .

·        به موسیقی شاد و خوشایند که واقعا دوست دارید گوش کنید .

·        ویدئو و فیلم های کمدی تماشا کنید .

ب – تجسم را یاد بگیرید .

واقعیت شما به وسیله تصوراتی که شما در ذهن خود دارید شکل گرفته است . کائنات کلمات را نمی فهمد . اغلب تصورات متحرک برای به واقعیت رساندن جادویی ساده تر است . وقتی شما می خواهید تجسم کنید ، با پنج حس فکر کنید ؛ بینایی ، شنوایی ، چشایی ، بویایی و لامسه . این چیزها را تا زمانی که خواسته مهم است در ذهن نگاه دارید . تجسم باید به قدری با احساس واقعی باشد که شما احساس کنید کاملاً به وسیله آن دربرگرفته شده اید .

·   وقتی تجسم می کنید ، روی چیزهایی که می خواهید تمرکز کنید . تمرکز واقعی . وقتی این کار را انجام می دهید باید طوری فکر و عمل کنید که به آن رسیده اید . این شما هستید . کل وجود شما می بایست در انتظار شانسی برای رسیدن به آن باشد . خود را زیاد درگیر نکنید . چون اگر زیاد این کار را انجام دهید ، ممکن است درباره آن شروع به فکر و احساس منفی نمایید . 

ج به منظور رسیدن به هرچیزی که می خواهید ذات خود را تغییر دهید .

آیا پول می خواهید ؟ احساس کنید که 000/000/1 دلار برنده شده اید ! آیا می خواهید عشق خود را پیدا کنید ؟ پس اجازه دهید احساساتتان به سمت عشق به این شخص برود این شخص که قرار است وارد زندگی شما شود شما را اشباع خواهد کرد . زندگی خود را شکل دهید ، طوری رفتار کنید که انگار قبلا به آرزوی خود رسیده اید ! اگر این را به درستی انجام دهید که قبلاً اینگونه بوده است کل وجود شما باور می کند که شما قبلاً به این صورت بوده اید . 

د اعتقاد داشته باشید .

راز موفقیت در استفاده از قانون جذب باور داشتن است . باورکردن شغل شماست . کائنات از هرچیز دیگری مراقبت می کند . اگر شما مشکوک هستید ، با چیز کوچکی شروع کنید . در ذهنتان تصویری از یک نوع بخصوص برگ ، سنگ ، پر یا هرچیز دیگری را ایجاد کنید ، چیزی کوچک . این چیز را بی همتا تصور کنید ، آن قدر بی همتا که وقتی برای اولین بار آن را می بینید ، خالی از اشتباه باشد . داستان های خیالی نوشته شده به وسیله دیگران را که از قانون استفاده کرده است بخوانید . ممکن است شما یکی از آنها را نوشته باشید .  

ه خود را دوست بدارید .

اهمیت این گام غیرقابل بیان است . وقتی شما درونی احساس و فکر کنید ، به زودی با واقعیت شما همراستا می گردد . یاد بگیرید چگونه خود را شاد سازید . بیاد داشته باشید که بدن و هیجانات ما انعکاس دهنده آن چیزی است که در ذهن ما می گذرد که در هر زمانی می تواند تغییر یابد . اما شما باید از درون شروع کنید .

و برای ایجاد احساس بهتر ، مدیتیشن نمایید .

مدیتیشن احساس شما را آرام تر می کند و به شما حس آرامش می دهد .   

ز هر روز زمانی را در گپ ( شکاف ، حفره = Gap  ) بگذرانید .

مدیتیشن گپ اصالتاً به وسیله وین دایر آموزگار روحانی مردمی توسعه داده شد . این شکل از مدیتیشن روی صرف وقت در سکوتی متمرکز می شود که در بین افکار وجود دارد .

گپ در مسیحیت اساس بنیادی دارد که شامل تکرار دعایی است تا به آرامش ذهن فرد برسد و سپس به سوی آهنگی هندویی که جاپا نامیده می شود می رود که نوعی ارتعاش بدنی را ایجاد می کند که به ارتعاشات دنیای اطراف شما گره می خورد .

·   انجام گپ به مدت پانزده دقیقه در روز اغلب به کنترل بهتر فکرتان کمک می کند . همچنین گپ راهی شگفت برای تجدید انرژی می باشد که اجازه می دهد بدون دور شدن از دنیای اطرافتان روی کارکرد داخلی بدنتان تمرکز کنید .

·   اگر احساس تنش می کنید و در وضعیتی هستید که نمی توانید تمرکز کنید ، فقط سر خود را تخلیه کنید و برای مدتی تنفس عمیق انجام دهید .    

ح دین یکسان


اگر آدم دینی هستید ، سعی کنید در زمان مدیتیشن یکسان عبادت کنید . اجازه دادن به خود برای دعای آرام با خدای خود می تواند به شما در تولید انرژی مثبت بیشتر در زندگیتان کمک کند .

  • نادر گنجی

نظرات  (۲)

واقعا عالیه ممنون از زحمات شما میتونم بعضی از مطالب رو کپی کنم ؟ من خودم چند مورد رو که نوشتم وتمرکز کردم برام اتفاق افتاد


خانم شیرین باعث افتخار بنده است که مطالب رو مفید می دونید و قابل استفاده .

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی