قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

لطفاً ما را از نظرات خود بی بهره نکنید .

قانون مدارها - شما در چه مداری قرار دارید ؛

فقر یا ثروت ، سلامتی یا بیماری ،  عشق یا نفرت ؟


نویسنده : نادر گنجی -

قانون مدارها یکی از قوانین طبیعی است که بر کل کائنات از بزرگترین اجسام در کهکشان ها تا کوچکترین ذرات ، در اتم ها حاکم است .

سیاره های منظومه شمسی را در نظر بگیرید ؛ عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون همگی در مدارخود به دور خورشید در حال گردش هستند ، ماه نیز به دور زمین روی مدار خاص خود در گردش است . کل منظومه شمسی نیز روی مداری در کهکشان راه شیری در گردش است ... .  

در منظومه شمسی ، شرایط محیطی در هر سیاره روی هر مدار با متفاوت است . در یکی که آنقدر نزدیک به خورشید است ، گرمای بیش از حد حاکم است . در دیگری به دلیل فاصله زیاد از خورشید اصلاً گرمایی وجود ندارد . آب و هوا در آنها وجود ندارد . در این بین تنها زمین خودمان است که به دلیل فاصله مناسب مدار آن  از خورشید و سایر شرایط لازم ، محیطی ایجاد شده است که امکان حیات روی آن وجود دارد .  

در اتم های هر ماده ، الکترون ها به دور هسته روی مدارهای مشخصی در حال گردش هستند . هر الکترون روی هر مدار دارای انرژی مشخص و فرکانس معین است .

در علم فیزیک و شیمی بیان می شود هرگاه به ماده ای انرژی بدهیم ، این انرژی به وسیله اتم های ماده جذب می شود و به الکترون های آن می رسد . هر الکترون با جذب انرژی می تواند به مدارهای بالاتر صعود کند و هرگاه انرژی از دست بدهد به مدارهای پایین تر نزول می کند .

 


این بحث به درستی به انسان نیز قابل تعمیم است . هر فرد ، در مجموعه کائنات روی مداری مشخص و با انرژی و فرکانس خاصی قرار دارد . در این مدار چیزهایی از قبیل موقعیت ها ، اتفاقات ، ایده ها ، شرایط ، افراد و اشیاء قرار دارند که هم مدار و هم فرکانس با فرد است .

                           در جهان هر چیز چیزی جذب کرد  ****   گرم گرمی را کشید و سرد سرد

                                  قسم باطل باطلان را می‏کشند     ****      باقیان از باقیان هم سر خوشند

                                      ناریان مر ناریان را جاذب‏اند    ****    نوریان مر نوریان را طالب‏اند                

                                                                                                  مولانا

ساز و کار کائنات به این صورت است که هر فردی هر فرکانسی داشته باشد در مدار مربوط به آن فرکانس قرار می گیرد و با چیزهای موجود در این فرکانس که شباهت کامل با او دارند برخورد خواهد داشت . وقتی شما به یک مورد خاص فکر می کنید در مداری قرار می گیرید که چیزهای بیشتری در آن مورد خواهید دید .

استعاره دیگری که می توان برای درک بهتر مدارها استفاده کرد ؛ فرض کنید که قصد دارید در یک دریا به ماهیگیری بپردازید . زمانی که در کنار ساحل ایستاده اید ، شما و همه افراد دور برتان امکانی برای صید ماهی نخواهید داشت . برای رسیدن به ماهی باید به آب بزنید هر چه از لب ساحل فاصله بگیرید و بیشتر جلو بروید بیشتر این امکان وجود دارد که ماهی نصیب تان شود . در این حالت شما و همه کسانی که در این فاصله مشخص از ساحل قرار گرفته اید فقط به ماهی های کوچک برخورد خواهید کرد . ماهی بزرگ تر در فاصله های دورتر از ساحل قرار گرفته اند . هر چه بیشتر جلو بروید و به وسط دریا نزدیک شوید ماهی های بزرگتر و بهتری را خواهید دید و صید خواهید کرد . آنهایی که هر روز صیدهای بسیار بزرگ انجام می دهند به دل دریا زده اند و تا آنجا که توانسته اند جلوتر و جلوتر رفته اند . آیا نهنگ و کوسه ماهی می خواهید ؟!

پس اگر می خواهید از لحاظ مالی ثروتمندتر شوید باید مدار خود را تغییر دهید تا با چیزهایی برخورد کنید که شما را به ثروت بیشتر برساند . با بودن در مدار کنونی تا هرچند سال دیگر ، با همین شرایط و چیزهای فعلی برخورد خواهید داشت .

در کائنات بی نهایت مدار وجود دارد و برخورد شما با فقر یا ثروت ، سلامتی یا بیماری ، اتفاقات خوب یا بد ، ایده های فقیرانه یا ثروتمندانه ، عشق و روابط پایدار یا مشکلات و روابط ناپایدار ، به فرکانس و مداری بستگی دارد که شما در آن قرار دارید یا قرار خواهید گرفت .

وقتی شما به یک موضوع خاص مثلاً ورزشی ، سیاسی ، اجتماعی ، ... توجه می کنید کم کم به مدار با فرکانس مربوط به آن موضوع وارد می شوید و با افراد و چیزهایی برخورد می کنید که با آن موضوع در ارتباط هستند .

در مورد ثروت و پول ، باید خود را در مدار بالاتری نسبت به الان قرار دهید . اگر در مدار الان شما ماهانه 1 میلیون تومان وجود دارد و می خواهید به مدار 5 میلیون تومان در ماه برسید باید روی باورهای خود کار کنید و باورهایی را در خود به وجود آورید که به ایده هایی برسید که درصورت اجرا ماهی 5 میلیون درآمد داشته باشند . شخص در مدار 1 میلیون تومان دارای ایده های حول و حوش 1 میلیون تومان است و به ایده های بالاتر دسترسی ندارد و اصلاً به ذهنش خطور نمی کند و در صورت دریافت از دیگران به دلیل باورهایش اکثراً به شکست می انجامد .  

این شخص در مدار خود ؛ بی پولی ، بی کاری ، وضعیت بد اقتصادی ، تورم و ... را می بیند و هر روز با این موارد بیشتر برخورد می کند و باور می کند کل دنیا به همین صورت است .

اما شخص با درآمدهای خیلی بالا مثلا 500 میلیون تومان در ماه چیزهایی را می بیند که کاملاً متفاوت است . او چیزهایی از قبیل ؛ رشد اقتصادی ، فرصت های عالی سرمایه گذاری و پول سازی و ... را می بیند . با این که ممکن است با فرد قبلی که مثال زدیم در یک کشور ، یک شهر و حتی یک ساختمان قرار داشته باشند .

همه چیزهایی که شما الان می بینید واقعیت جهان نیست ، واقعیت زندگی شماست ، واقعیت فرکانسی مداری است که شما در آن قرار دارید .

فروشنده ای اگر با مشتری هایی برخورد می کند که بد معامله هستند ، بد اخلاق هستند ، جنس قسطی می خواهند ، چانه می زنند ، غر می زنند ، در مداری قرار دارد که این افراد و مشتری ها را جذب می کند . همکاران او مشتری هایی دارند که پولدار هستند ، خیلی راحت تر خرج می کنند ، خوش اخلاق هستند ، نقد می خرند ، ... . علت تفاوت فقط به مداری برمی گردد که آنها در آن قرار دارند .  

دلیل اصلی این تفاوت در بین اشخاص در مثال های ذکر شده ، تفاوت در مداری است که آنها قرار گرفته اند . این مثال ها قابل تعمیم به هر مورد دیگری است ، اگر مدار شما تغییر کند ، جای شما در کائنات تغییر می کند ، موقعیت بهتری خواهید داشت ، ایده های بهتری به ذهنتان می رسد ، با آدم های بهتری برخورد خواهید داشت .

شما می توانید به هرچیزی که می خواهید برسید به شرط آن که مدار خود را تغییر دهید و به مدارهای بالاتر ارتقاء بیابید . برای تغییر مدار باید باورهای خود را عوض کنید . برای تغییر باورها هم باید نحوه فکر کردن ، صحبت کردن ، رفتار کردن خود را تغییر دهید .

با شروع کردن به تغییر افکار و باورها ، تمام اتفاقات اطراف شما و موجود در مدارتان کم کم تغییر می کند و با افراد و ایده هایی برخورد می کنید که باعث رشد و تغییر وضعیت مالی شما می شود و به مدار بالاتر منتقل می شوید و با چیزهای جدید برخورد خواهید داشت .

همه ما در مدارهای معینی زندگی می کنیم که به خاطر افکار و فرکانسی که به کائنات ارسال می کنیم در این مدار قرار داریم و تجربه هایی که کسب می کنیم  مربوط به مدار ما است .  

کسی که افکار منفی دارد ، بدبین است و باورهای غلط دارد در مداری است که با افرادی از این جنس برخورد دارد و همان افکار و باورها را به او باز می گردانند و باعث اثبات و تحکیم افکار و باورهای او می شود .  با تغییر افکار و باورها مدار به آرامی تغییر می کند و با آدم ها ، موقعیت ها و دنیای متفاوت دیگری برخوردخواهد داشت . هرچه افکار و باورهای جدید و بهتری ایجاد شود ارتقاء مدار به آرامی صورت می گیرد

مدارهای بسیار بالایی وجود دارد و علت وجود کسانی در این مدارها هوش بالا ، استعداد ، شانس یا ... نیست . کسانی در این مدارها قرار دارند که افکار متفاوت و فرکانس متفاوت با افراد موجود در مدارهای پایین تر از خود به کائنات ارسال می کنند .  

خداوند در قرآن می فرماید « در حق هیچ کسی ظلم نمی شود » . هرکسی هرچیزی را در زندگی تجربه می کند به واسطه فرکانسی است که براساس مدار خود به کائنات ارسال کرده است و کائنات نیز همچون آینه ای این فرکانس را به او بازگردانده است و این نهایت عدل خداوندی است و یکی از قوانین الهی است که از ازل تا ابد بر کل کائنات حکمفرما است .   

  • نادر گنجی

نظرات  (۱۰)

عالی بود مرسی
  • مینا فریدونی
  • بسیار زیبا و اموزنده با سپاس از شما که در اعتلای انسانیت می کوشید 
    سلام من بلدنیستم مدارموتغییربدم توروخداکمک کنید
    پاسخ:
    سلام خانم مرضیه .
    لطفا آخرین مطلب وبلاگ رو هم مطالعه کنید تا ذهنیت بهتری نسبت به قضیه پیدا کنید و بعد از اون به پیشنهاد می کنم به بقیه مطالب رو هم ببینید ، حتماً به نتیجه های مفیدی می رسین .
    http://ghanounejazebeh.blog.ir/1395/10/24/What%20are%20beliefs


  • زکریا رحیمی
  • سلام  خسته  نباشید واقعا عالی من یکی از دانش آموزانتونم
    پاسخ:
    سلام آقای رحیمی عزیز . خوشحالم کردین که به وبلاگ سر زدین


  • علیرضا تقوی
  • سلام. برای من بسیار اثر بخش بود.
    پاسخ:
    سپاسگزارم و شکر خدا که برای شما قابل استفاده بود .
    سلام بسیار عالی ،  خیلی ممنونم اقای گنجی ،این مطالبو هیچ جا نخونده بودم ، خدارو شکر سایت شمارو دیدم ،خیلی خوشحالم که سایت شمارو دیدم تشکر تشکر تشکر 
    پاسخ:
    درود . سپاسگزار حضور و لطف و بزرگواری شما هستم .
    خیلی خوب بود باعث تغییر دیدگاهم شد ممنون
    من یه سوال خیلی مهم دارم، من اگه روی ذهنم کار کنم و فرکانسهای فوق للعاده به جهان ساطع کنم آیا می توانم در مدت کم مثلاً یک ماه از درآمد ماهی پونصد هزار تومان به درآمد ماهی ۵۰۰میلیون تومن دست پیدا کنم،

    بسیار عالی بود و حتی علمی. ممنون ازتون من استفاده کردم.

  • امیر حسین
  • سلام.ممنون آقای گنجی.خیلی ممنون.

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی