قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

لطفاً ما را از نظرات خود بی بهره نکنید .

تئوری سطل و فراوانی ثروت در جهان


تئوری سطل و فراوانی ثروت در جهان

       یادداشت برداری و اضافات : نادر گنجی

تئوری سطل یکی از بهترین و زیباترین تشبیه ها برای درک وفور ثروت و فراوانی در کائنات می باشد که مبدع آن آقای سیدحسین عباس منش ، اَبَر استاد ایرانی قانون جذب به شیوایی تمام آن را بیان کرده اند . این نوشتار برگرفته از فایل ویدئویی رایگان از ایشان در مورد این تئوری می باشد . به قول استاد استعاره تئوری سطل بسیار به درک جهان هستی کمک می کند :

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم بی نهایت ثروتمند است . جهان را مانند زمینی بی نهایت پهناور تصور کنید و بالای آن آسمانی بی نهایت پهناور و ابرهایی بی نهایت باران زا . هرگز این باران ها تمام نمی شود . هر روز و هر لحظه باران در حال باریدن است . زمین نشان دهنده موج زندگی ما است و باران نشان دهنده نعمت و ثروت .

هر شخصی سطلی به همراه دارد ، اما سطل اشخاص با هم متفاوت هستند . همه انسان ها می توانند از باران استفاده کنند ، اما میزان استفاده آنها از این باران الهی و از این جریان رحمت  و ثروت به اندازه سطل شان است .  اندازه سطل هر کس به قطر و عمق آن بستگی دارد . بعضی ها سطل هایی دارند با قطر زیاد بالا اما عمق کم ، بعضی سطل هایی دارند با قطر کم اما عمق زیاد ، بعضی ها سطل هایی دارند با قطر و عمق زیاد ، بعضی ها سطل هایی دارند با قطر و عمق کم .

اندازه سطل هر کسی در قطر و عمق آن به وسیله باورهای او ساخته می شود . هر چقدر باور به بی نهایت بودن باران و ثروت بیشتر باشد ، عمق و قطر سطل بیشتر است . برای هر کسی به اندازه قطر سطل ، باران وارد آن می شود . کسی که سطلی بطری مانند دارد ، فقط به اندازه قطر دهانه این بطری باران وارد آن می شود .

بعضی ها ذهن شان فقیر است ، با این که باران و ثروت بی نهایت است ، آنها باران را دریافت نمی کنند ، نه به این دلیل که باران وجود ندارد ، نه به این دلیل که خدا وجود ندارد ، نه به این دلیل که محدودیت وجود دارد و نعمت ها کم است ، بلکه به این دلیل که باور آنها به باران کم و ناچیز است ، به این دلیل که دهانه سطل و ظرف آنها خیلی کوچک است .

باران وجود دارد ، جهان بی نهایت پهناور است ، باران به شدت می بارد ، ثروت می بارد ، نعمت خداوند با شدت هر چه تمام می بارد . ثروت خداوند بی انتهاست . خداوند غنی و حمید بی انتهاست . اما هر کس به اندازه سطل ( باور ) خود از آن برداشت می کند نه بیشتر .

انتهایی برای قطر و عمق سطل قابل تصور نیست . سطل هر کسی می تواند بی نهایت عظیم باشد یا بی نهایت کوچک . اندازه سطل به باورها بستگی دارد و ما می بینیم کسانی را که بسیار ثروتمند هستند و سطل هایی خیلی بزرگی دارند یا خیلی فقیر هستند و سطل های بسیار کوچکی دارند و این به باورهای افراد در مورد فراوانی و ثروت در جهان بستگی دارد .

بسیار جالب توجه است که سطل هر کسی بسیار شبیه سطل والدینش است ، چون باورهای او اغلب از والدینش نشأت می گیرد .

حال با آگاهی به وفور باران و ثروت ، نکته مهم اینجاست که نمی توان خیلی سریع عمق و قطر سطل را افزایش داد . چون باید روی باورها کار کرد و این کار زمان بر است . هر کس به یک سایز بالاتر و پایین تر از سطل خود دسترسی دارد . یعنی با ایجاد باورهای مثبت می توان یک شماره اندازه سطل را افزایش داد و بعد دوباره این گام رو به جلو را برداشت و از طرفی دریافت باورهای منفی بیشتر باعث کوچک شدن اندازه سطل می شود .

 

در ادامه مطلب به بررسی حالت های مختلف سطل ها و باورهای همراه با این سطل ها می پردازیم :

کف سطل بعضی ها مانند آب کش پر از سوراخ است . هر چقدر باران و نعمت به سطل آنها وارد می شود از کف آن خارج می شود . مانند کسانی که خوب پول درمی آورند اما آخر ماه از آن چیزی باقی نمی ماند ، باورهایشان در کف سطل ایراد دارد .

اگر سطل بزرگی داشته باشید و در زیر باران پر شود ، ولی به هر دلیلی سطل بیافتد و آب آن بریزد ، بدون نگرانی با قرار دادن دوباره آن زیر باران می توانید به راحتی آن را پر کنید . در این جا داشتن سطل بزرگ یعنی داشتن باورهای درست است ، اگر ثروت خود را به هر دلیلی از دست بدهید ، باورهای ثروتمند باعث می شود که دوباره به راحتی ثروتمند شوید . انسان های با باورهای ضعیف بعد از ریختن آب سطلشان ، اعتقادی به امکان پر شدن دوباره آن ندارند و این باعث کوچک شدن مداوم سطل آنها می شود . 

سطل با قطر زیاد و عمق کم از سطل با قطر کم و عمق زیاد بهتر است . در مورد اول ثروت زیاد می آید و خرج می شود اما راحت تر جایگزین می شود که بهتر از مورد دوم  است که ثروت با تلاش زیاد و زمان زیاد بدست آید و شخص گنجشک روز ی باشد . انسان های با سطل اول به وجود باران ثروت ایمان دارند اما آن را زود خرج می کنند و پس انداز چندانی ندارند اما در سطل دوم چون قطر سطل کم است  باور به ثروت کم است در نتیجه به سختی پول به دست می آید .   

برای دسترسی به سطل بزرگتر باید با سطل فعلی خودتان راحت باشید . یعنی باید سطل خودتان را برای مدت کوتاهی قبول کنید تا برای شما عادی شود تا به پله های بالاتر حرکت کنید . یعنی باید درآمد و ثروت کنونی برای شما عادی و قابل قبول شود و باور کنید که تا این حد ثروت وجود دارد و بعد به فکر درآمد و ثروت بیشتری باشید . اگر مدت زیادی با این سطل هستید و به آن عادت کرده اید ، پیدا کردن و ساختن سطل بزرگ سخت می شود . یعنی این که اگر به یک سطل عادت کردید باور کرده اید که نمی توان به سطل بزرگتری دست پیدا کرد . نباید اندازه این سطل برای شما عادی شود و به فکر بزرگتر کردن آن نباشید ، باید هر روز به دنبال پیشرفت سطل خود باشید .   

بعضی ها آنقدر به دنبال بزرگتر کردن سطلشان هستند که وقت نمی کنند از آب آن استفاده کنند . این ها آنقدر دنبال کار و اضافه کردن درآمد هستند و خود را درگیر کرده اند که از نعمتی که دارند استفاده نمی کنند .

بعضی ها چون فکر می کنند ممکن است باران قطع شود ، فقط و فقط به دنبال عمیق تر کردن سطل خود هستند تا برای روز مبادا آب داشته باشند . این افراد به وفور نعمت باور ندارند و سعی می کنند تا می توانند پس انداز کنند و از نعمت ها استفاده ای نمی برند .

بعضی ها آب باران را در سطل خود جمع کرده و به غاری می روند زیرا می ترسند آب آن تبخیر شود . بعضی ها توانسته اند از کسب و کار خود درآمدی داشته باشند اما از ترس از دست دادن آن دیگر ریسک نمی کنند و به داشته خود قانع اند و به دنبال پیشرفت نیستند .

بعضی ها آنقدر از آب سطل خود استفاده نمی کنند که می گندد . این ها پول به دست آورده خود را در بانک یا بالش و تشک قرار می دهند و از آن استفاده نمی کنند و این باعث گندیده شدن ثروت می شود .

بعضی ها فکر می کنند هرکسی در این دنیا سطل کوچکتری داشته باشد در دنیای دیگر به بهشت می رود . یعنی باور کرده اند که اگر در این دنیا فقیر و بدبخت باشند در آن دنیا به بهشت می روند و به همین دلیل فقر را بر ثروت ترجیح می دهند و حتی به آن می بالند .  

بعضی ها فکر می کنند داشتن سطل بزرگتر به معنی سختی و زحمت بیشتر است . چون حمل آن سخت تر است ، نگهداری  و تمیز کردن آن سخت تر است ، جای بیشتری می خواهد و ... . این سطل افرادی است که باور دارند داشتن ثروت زیاد دردسرهای خاص خودش را دارد و با این باور جلو نعمت و فراوانی را می گیرند .  

بعضی ها به افرادی که سطل بزرگتر و عمیق تری از آن ها دارند حسادت می کنند . این افراد فقط به ثروت دیگران چشم دوخته اند و با دیدن آنها حسادت می ورزند . این ها نمی دانند که خودشان هم می توانند سطل خود را بزرگتر کنند و ثروت بیشتری به دست بیاورند . آنها به جای شکرگزاری برای وفور نعمت و الگو ساختن ثروتمندان کاری غیر از حسودی کردن انجام نمی دهند .  

بعضی ها ا ز این که افرادی سطل کوچکی دارند غصه می خورند . این ها افرادی هستند که دائم در حال غصه خوردن به حال فقرا و ندارها هستند . این ها نمی دانند که علت این فقر و نداری انتخاب خود آنها بوده است . این غصه خوردن و نگرانی هیچ کمکی به آنها نمی کند و تنها باعث کوچک شدن سطل خود فرد می شود .  

بعضی ها اصولاً داشتن سطل را غیرمعنوی و مادی گرایانه می دانند و لازم بودن سطل را قبول ندارند . این  افراد نفی کننده پول و مادیات هستند و آن را کثیف می پندارند . انسانی که خداوند را قبول داشته باشد نیازی به پول ندارد . فقر راه رسیدن به خداست .  

بعضی ها به جای بزرگتر کردن سطل شان به دنبال دزدیدن آب سطل دیگران هستند . این ها به جای دریافت ثروت از منبع و چشمه لایتنهای آن به دنبال  دزدی از دیگران هستند .  

بعضی ها به جای این که در جای خودشان سطل شان را پر کنند ، به دنبال قطره هایی هستند که وارد سطل دیگران می شود . کسانی هستند که مدام در حال شاخه به شاخه کردن هستند و برای ثروت از روش های کسب و کار دیگران که درآمد خوبی دارند تقلید می کنند ، غافل از این که ایراد در کاری نیست که انتخاب می کنند ، بلکه ایراد در درون خودشان است .  

بعضی ها چون باور ندارند باران می بارد ، سطلی با خود به همراه ندارند . بعضی ها اصلا به امکان نعمت و ثروت اعتقادی ندارند ، خدا را مقصر می داند ، همیشه احساس بدبختی می کنند و نالان هستند و در فقر همیشگی به سر می برند .  

بعضی ها آن قدر به دنبال قطره های مختلف سطل خود را جابجا می کنند که در سطل شان آبی جمع نمی شود . افراد بی هدف نمی دانند باید چه کار کنند . ثبات و تحمل ندارند و در هیچ کاری به نتیجه نمی رسند .  

بعضی ها به خاطر این که دیگران سطلی با خود به همراه نیاورند ، شایعه می کنند که باران قطع شده است . در رسانه ها مدام آیه یأس خوانده می شود ؛ ثروت نیست ، فقر بیداد می کند ، تورم بیشتر می شود ، کار وجود ندارد . هدف آنها این است افراد از این باران الهی استفاده نکنند تا فقیر بمانند و خودشان بر آنها حکومت کنند .

بعضی ها فکر می کنند همه باران های ممکن قبلاً باریده است و الان خشکسالی است . افرادی هستند که به وجود پول و نعمت در قدیم باور دارند ، و در نتیجه شرایط و اوضاع احوال کنونی را برای ثروت ساختن نمی بینند .   

بعضی ها به جای این که سطل خود را بزرگتر کنند ، با حسرت به افرادی که سطل بزرگ تر دارند نگاه می کنند . بعضی ها با دیدن ثروت و مکنت دیگران ، کارشان افسوس و حسرت خوردن و کاش گفتن است . اینها نمی دانند که خودشان می توانند سطل شان را بزرگتر کنند و بیشتر از ثروت و نعمت های الهی بهره مند شوند .  

این بارش باران ثروت و نعمت تا ابد ادامه دارد . هیچ انتهایی بر زمین و باران وجود ندارد . نگران بارش باران نباشید . فقط تا می توانید با درست کردن باورهایتان سطل خود را بزرگتر و عمیق تر کنید . خداوند رزاق است ، خداوند بی نهایت غنی و ثروتمند است ، خداوند وهاب است و از فضل خودش به ما می دهد نه به خاطر لیاقت ما ( هذا من فضل ربی )

  • نادر گنجی

نظرات  (۱)

برای اولین بار هست که تئوری سطل را مطالعه میکنم و با اون آشنا میشم.
امیدوارم در رشد باورهای درستم بهم کمک کنه. خیلی جالب و زیبا بود و دور از واقعیت هم نیست که هر کسی میتونه سطلی را با قطر و عمق متفاوتی داشته باشه و طبق این باور به موفقیت و ثروت دست پیدا کنه...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی