قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

مطالب و مقالاتی از قانون جذب - روش های جذب از کائنات و ...

قانون جذب - ذهن ناخودآگاه

لطفاً ما را از نظرات خود بی بهره نکنید .

تئوری سطل و فراوانی ثروت در جهان


تئوری سطل و فراوانی ثروت در جهان

       یادداشت برداری و اضافات : نادر گنجی

تئوری سطل یکی از بهترین و زیباترین تشبیه ها برای درک وفور ثروت و فراوانی در کائنات می باشد که مبدع آن آقای سیدحسین عباس منش ، اَبَر استاد ایرانی قانون جذب به شیوایی تمام آن را بیان کرده اند . این نوشتار برگرفته از فایل ویدئویی رایگان از ایشان در مورد این تئوری می باشد . به قول استاد استعاره تئوری سطل بسیار به درک جهان هستی کمک می کند :

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم بی نهایت ثروتمند است . جهان را مانند زمینی بی نهایت پهناور تصور کنید و بالای آن آسمانی بی نهایت پهناور و ابرهایی بی نهایت باران زا . هرگز این باران ها تمام نمی شود . هر روز و هر لحظه باران در حال باریدن است . زمین نشان دهنده موج زندگی ما است و باران نشان دهنده نعمت و ثروت .

هر شخصی سطلی به همراه دارد ، اما سطل اشخاص با هم متفاوت هستند . همه انسان ها می توانند از باران استفاده کنند ، اما میزان استفاده آنها از این باران الهی و از این جریان رحمت  و ثروت به اندازه سطل شان است .  اندازه سطل هر کس به قطر و عمق آن بستگی دارد . بعضی ها سطل هایی دارند با قطر زیاد بالا اما عمق کم ، بعضی سطل هایی دارند با قطر کم اما عمق زیاد ، بعضی ها سطل هایی دارند با قطر و عمق زیاد ، بعضی ها سطل هایی دارند با قطر و عمق کم .

اندازه سطل هر کسی در قطر و عمق آن به وسیله باورهای او ساخته می شود . هر چقدر باور به بی نهایت بودن باران و ثروت بیشتر باشد ، عمق و قطر سطل بیشتر است . برای هر کسی به اندازه قطر سطل ، باران وارد آن می شود . کسی که سطلی بطری مانند دارد ، فقط به اندازه قطر دهانه این بطری باران وارد آن می شود .

بعضی ها ذهن شان فقیر است ، با این که باران و ثروت بی نهایت است ، آنها باران را دریافت نمی کنند ، نه به این دلیل که باران وجود ندارد ، نه به این دلیل که خدا وجود ندارد ، نه به این دلیل که محدودیت وجود دارد و نعمت ها کم است ، بلکه به این دلیل که باور آنها به باران کم و ناچیز است ، به این دلیل که دهانه سطل و ظرف آنها خیلی کوچک است .

باران وجود دارد ، جهان بی نهایت پهناور است ، باران به شدت می بارد ، ثروت می بارد ، نعمت خداوند با شدت هر چه تمام می بارد . ثروت خداوند بی انتهاست . خداوند غنی و حمید بی انتهاست . اما هر کس به اندازه سطل ( باور ) خود از آن برداشت می کند نه بیشتر .

انتهایی برای قطر و عمق سطل قابل تصور نیست . سطل هر کسی می تواند بی نهایت عظیم باشد یا بی نهایت کوچک . اندازه سطل به باورها بستگی دارد و ما می بینیم کسانی را که بسیار ثروتمند هستند و سطل هایی خیلی بزرگی دارند یا خیلی فقیر هستند و سطل های بسیار کوچکی دارند و این به باورهای افراد در مورد فراوانی و ثروت در جهان بستگی دارد .

بسیار جالب توجه است که سطل هر کسی بسیار شبیه سطل والدینش است ، چون باورهای او اغلب از والدینش نشأت می گیرد .

حال با آگاهی به وفور باران و ثروت ، نکته مهم اینجاست که نمی توان خیلی سریع عمق و قطر سطل را افزایش داد . چون باید روی باورها کار کرد و این کار زمان بر است . هر کس به یک سایز بالاتر و پایین تر از سطل خود دسترسی دارد . یعنی با ایجاد باورهای مثبت می توان یک شماره اندازه سطل را افزایش داد و بعد دوباره این گام رو به جلو را برداشت و از طرفی دریافت باورهای منفی بیشتر باعث کوچک شدن اندازه سطل می شود .

 

در ادامه مطلب به بررسی حالت های مختلف سطل ها و باورهای همراه با این سطل ها می پردازیم :

کف سطل بعضی ها مانند آب کش پر از سوراخ است . هر چقدر باران و نعمت به سطل آنها وارد می شود از کف آن خارج می شود . مانند کسانی که خوب پول درمی آورند اما آخر ماه از آن چیزی باقی نمی ماند ، باورهایشان در کف سطل ایراد دارد .

اگر سطل بزرگی داشته باشید و در زیر باران پر شود ، ولی به هر دلیلی سطل بیافتد و آب آن بریزد ، بدون نگرانی با قرار دادن دوباره آن زیر باران می توانید به راحتی آن را پر کنید . در این جا داشتن سطل بزرگ یعنی داشتن باورهای درست است ، اگر ثروت خود را به هر دلیلی از دست بدهید ، باورهای ثروتمند باعث می شود که دوباره به راحتی ثروتمند شوید . انسان های با باورهای ضعیف بعد از ریختن آب سطلشان ، اعتقادی به امکان پر شدن دوباره آن ندارند و این باعث کوچک شدن مداوم سطل آنها می شود . 

سطل با قطر زیاد و عمق کم از سطل با قطر کم و عمق زیاد بهتر است . در مورد اول ثروت زیاد می آید و خرج می شود اما راحت تر جایگزین می شود که بهتر از مورد دوم  است که ثروت با تلاش زیاد و زمان زیاد بدست آید و شخص گنجشک روز ی باشد . انسان های با سطل اول به وجود باران ثروت ایمان دارند اما آن را زود خرج می کنند و پس انداز چندانی ندارند اما در سطل دوم چون قطر سطل کم است  باور به ثروت کم است در نتیجه به سختی پول به دست می آید .   

برای دسترسی به سطل بزرگتر باید با سطل فعلی خودتان راحت باشید . یعنی باید سطل خودتان را برای مدت کوتاهی قبول کنید تا برای شما عادی شود تا به پله های بالاتر حرکت کنید . یعنی باید درآمد و ثروت کنونی برای شما عادی و قابل قبول شود و باور کنید که تا این حد ثروت وجود دارد و بعد به فکر درآمد و ثروت بیشتری باشید . اگر مدت زیادی با این سطل هستید و به آن عادت کرده اید ، پیدا کردن و ساختن سطل بزرگ سخت می شود . یعنی این که اگر به یک سطل عادت کردید باور کرده اید که نمی توان به سطل بزرگتری دست پیدا کرد . نباید اندازه این سطل برای شما عادی شود و به فکر بزرگتر کردن آن نباشید ، باید هر روز به دنبال پیشرفت سطل خود باشید .   

بعضی ها آنقدر به دنبال بزرگتر کردن سطلشان هستند که وقت نمی کنند از آب آن استفاده کنند . این ها آنقدر دنبال کار و اضافه کردن درآمد هستند و خود را درگیر کرده اند که از نعمتی که دارند استفاده نمی کنند .

بعضی ها چون فکر می کنند ممکن است باران قطع شود ، فقط و فقط به دنبال عمیق تر کردن سطل خود هستند تا برای روز مبادا آب داشته باشند . این افراد به وفور نعمت باور ندارند و سعی می کنند تا می توانند پس انداز کنند و از نعمت ها استفاده ای نمی برند .

بعضی ها آب باران را در سطل خود جمع کرده و به غاری می روند زیرا می ترسند آب آن تبخیر شود . بعضی ها توانسته اند از کسب و کار خود درآمدی داشته باشند اما از ترس از دست دادن آن دیگر ریسک نمی کنند و به داشته خود قانع اند و به دنبال پیشرفت نیستند .

بعضی ها آنقدر از آب سطل خود استفاده نمی کنند که می گندد . این ها پول به دست آورده خود را در بانک یا بالش و تشک قرار می دهند و از آن استفاده نمی کنند و این باعث گندیده شدن ثروت می شود .

بعضی ها فکر می کنند هرکسی در این دنیا سطل کوچکتری داشته باشد در دنیای دیگر به بهشت می رود . یعنی باور کرده اند که اگر در این دنیا فقیر و بدبخت باشند در آن دنیا به بهشت می روند و به همین دلیل فقر را بر ثروت ترجیح می دهند و حتی به آن می بالند .  

بعضی ها فکر می کنند داشتن سطل بزرگتر به معنی سختی و زحمت بیشتر است . چون حمل آن سخت تر است ، نگهداری  و تمیز کردن آن سخت تر است ، جای بیشتری می خواهد و ... . این سطل افرادی است که باور دارند داشتن ثروت زیاد دردسرهای خاص خودش را دارد و با این باور جلو نعمت و فراوانی را می گیرند .  

بعضی ها به افرادی که سطل بزرگتر و عمیق تری از آن ها دارند حسادت می کنند . این افراد فقط به ثروت دیگران چشم دوخته اند و با دیدن آنها حسادت می ورزند . این ها نمی دانند که خودشان هم می توانند سطل خود را بزرگتر کنند و ثروت بیشتری به دست بیاورند . آنها به جای شکرگزاری برای وفور نعمت و الگو ساختن ثروتمندان کاری غیر از حسودی کردن انجام نمی دهند .  

بعضی ها ا ز این که افرادی سطل کوچکی دارند غصه می خورند . این ها افرادی هستند که دائم در حال غصه خوردن به حال فقرا و ندارها هستند . این ها نمی دانند که علت این فقر و نداری انتخاب خود آنها بوده است . این غصه خوردن و نگرانی هیچ کمکی به آنها نمی کند و تنها باعث کوچک شدن سطل خود فرد می شود .  

بعضی ها اصولاً داشتن سطل را غیرمعنوی و مادی گرایانه می دانند و لازم بودن سطل را قبول ندارند . این  افراد نفی کننده پول و مادیات هستند و آن را کثیف می پندارند . انسانی که خداوند را قبول داشته باشد نیازی به پول ندارد . فقر راه رسیدن به خداست .  

بعضی ها به جای بزرگتر کردن سطل شان به دنبال دزدیدن آب سطل دیگران هستند . این ها به جای دریافت ثروت از منبع و چشمه لایتنهای آن به دنبال  دزدی از دیگران هستند .  

بعضی ها به جای این که در جای خودشان سطل شان را پر کنند ، به دنبال قطره هایی هستند که وارد سطل دیگران می شود . کسانی هستند که مدام در حال شاخه به شاخه کردن هستند و برای ثروت از روش های کسب و کار دیگران که درآمد خوبی دارند تقلید می کنند ، غافل از این که ایراد در کاری نیست که انتخاب می کنند ، بلکه ایراد در درون خودشان است .  

بعضی ها چون باور ندارند باران می بارد ، سطلی با خود به همراه ندارند . بعضی ها اصلا به امکان نعمت و ثروت اعتقادی ندارند ، خدا را مقصر می داند ، همیشه احساس بدبختی می کنند و نالان هستند و در فقر همیشگی به سر می برند .  

بعضی ها آن قدر به دنبال قطره های مختلف سطل خود را جابجا می کنند که در سطل شان آبی جمع نمی شود . افراد بی هدف نمی دانند باید چه کار کنند . ثبات و تحمل ندارند و در هیچ کاری به نتیجه نمی رسند .  

بعضی ها به خاطر این که دیگران سطلی با خود به همراه نیاورند ، شایعه می کنند که باران قطع شده است . در رسانه ها مدام آیه یأس خوانده می شود ؛ ثروت نیست ، فقر بیداد می کند ، تورم بیشتر می شود ، کار وجود ندارد . هدف آنها این است افراد از این باران الهی استفاده نکنند تا فقیر بمانند و خودشان بر آنها حکومت کنند .

بعضی ها فکر می کنند همه باران های ممکن قبلاً باریده است و الان خشکسالی است . افرادی هستند که به وجود پول و نعمت در قدیم باور دارند ، و در نتیجه شرایط و اوضاع احوال کنونی را برای ثروت ساختن نمی بینند .   

بعضی ها به جای این که سطل خود را بزرگتر کنند ، با حسرت به افرادی که سطل بزرگ تر دارند نگاه می کنند . بعضی ها با دیدن ثروت و مکنت دیگران ، کارشان افسوس و حسرت خوردن و کاش گفتن است . اینها نمی دانند که خودشان می توانند سطل شان را بزرگتر کنند و بیشتر از ثروت و نعمت های الهی بهره مند شوند .  

این بارش باران ثروت و نعمت تا ابد ادامه دارد . هیچ انتهایی بر زمین و باران وجود ندارد . نگران بارش باران نباشید . فقط تا می توانید با درست کردن باورهایتان سطل خود را بزرگتر و عمیق تر کنید . خداوند رزاق است ، خداوند بی نهایت غنی و ثروتمند است ، خداوند وهاب است و از فضل خودش به ما می دهد نه به خاطر لیاقت ما ( هذا من فضل ربی )

  • نادر گنجی

نظرات  (۳)

برای اولین بار هست که تئوری سطل را مطالعه میکنم و با اون آشنا میشم.
امیدوارم در رشد باورهای درستم بهم کمک کنه. خیلی جالب و زیبا بود و دور از واقعیت هم نیست که هر کسی میتونه سطلی را با قطر و عمق متفاوتی داشته باشه و طبق این باور به موفقیت و ثروت دست پیدا کنه...

خیلی جالب بود اولین بار بود شنیدم

خیلی جالب بود مطلبتون حتما استفاده میکنم

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی